Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier: spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Spotpriser

Medelspotpriset för SE3 steg till 35 öre/kWh under augusti från att ha varit låga 9 öre/kWh månaden innan.

Orsakerna till det ökade elpriset i augusti går bla att finna i de överföringsbegränsningar från norr till söder som Svenska Kraftnät behövde införa för att upprätthålla driftsäkerheten och stabiliteten i kraftsystemet tillsammans med att kärnkraftsreaktorer fick oplanerade stopp.

 Figur 1 Månadsmedelpris spot, 2015–2020, SE3, öre/kWh

  Figur 1 Månadsmedelpris spot, 2015–2020,.png

 I tabellen nedan redovisar elpriserna per elområde för de två senaste månaderna. Där ser man att elprisskillnaderna mellan norra och södra Sverige ökade under augusti månad. Priset blev 16,7–23,6 öre högre i SE3 och SE4 jämfört med SE1 och SE2 och beror till stor del på de överföringsbegränsningar som infördes och de oplanerade stoppen av kärnkraftsreaktorer under augusti.

Tabell 1 Månadsmedelpris spot, SE1-SE4, öre/kWh

  SE1 SE2 SE3 SE4
Juli 8,8 8,8 9,3 23,7
Augusti 18,0 18,1 34,7 41,7

 

 Om man jämför medelspotpriset för augusti månad historiskt så är priset något lägre under 2020 jämfört med året innan. För att hitta ett år med lägre pris i augusti får man gå tillbaka till år 2017.

 Figur 2 Månadsmedelpris spot, augusti, SE3, öre/kWh

Figur 2 Månadsmedelpris spot, augusti, SE3.png

Högsta och lägsta timpriserna

Under augusti månad noterades det lägsta timpriset till 2,2 öre/kWh i samtliga elområden utom SE 4 där det var 2,9 öre/kWh. Det högsta timpriset var 152 öre/kWh i alla elområden.  

Figur 3 Högsta-, lägsta- och medeltimpris, SE1-SE4, augusti månad, öre/kWh

Figur 3 Högsta-, lägsta- och medeltimpris, SE1-SE4, augusti månad.png