Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier; spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Spotpriser

Medelspotpriset för SE3 sjönk med drygt 15 procent under december månad till 38 öre/kWh jämfört med månaden innan.

Orsakerna till att elpriset sjönk var framförallt milda temperaturer samtidigt som vindkraften producerade kraftigt till följd av det blåsiga vädret.

Figur: Månadsmedelpris spot, 2015-2019, SE3, öre/kWh 

f1.jpg

Om man jämför medelspotpriset för december månad historiskt så är december månads pris 2019 ca 28 procent lägre än året innan. Om man tittar förbi året innan så får man gå tillbaka till år 2010 för att notera ett högre pris.

Figur: Månadsmedelpris spot, december månad 1996-2019, SE3, öre/kWh

f2.jpg

I tabellen nedan redovisar elpriserna per elområde för de två senaste månaderna. Där ser man att elprisskillnaderna mellan SE4 och övriga områden bestod under december månad. Priset blev ca 1,7 öre högre i SE4 jämfört med SE1 och SE2.

Tabell: Månadsmedelpris spot, SE1-SE4, öre/kWh

t1.jpg

Under december månad noterades det lägsta timpriset till ca 1 öre/kWh och det högsta timpriset till ca 81 öre/kWh.

Figur: Högsta-, lägsta- och medeltimpris, SE1-SE4, december, öre/kWh

f3.jpg

Årsmedelpriset (SE3) för 2019 hamnade på ca 41 öre/kWh vilket var en minskning med ca 11 procent jämfört med året innan. Noteringen är den högsta sen 2011.

Figur: Årsmedelpris, SE3, öre/kWh

f4.jpg

Källa: NordPool