Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier; spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Spotpriser

Medelspotpriset för SE3 sjönk med 22 procent under februari månad till 19 öre/kWh jämfört med månaden innan.

Orsakerna går att finna i det milda vädret som håller nere elanvändningen, samtidigt som vattenmagasinen är välfyllda. Samtidigt fortsätter vindkraftutbyggnaden vilket i allt större utsträckning påverkar elpriset.

Figur: Månadsmedelpris spot, 2015-2020, SE3, öre/kWh 

f1.jpg

Om man jämför medelspotpriset för februari månad historiskt så är februari månads pris 2019 hela 59 procent lägre än året innan. Noterbart är att det är i nivå med år 2016 februaripris. Om man tittar förbi det året så får man gå tillbaka till år 2002 för att finna samma låga nivå på priset.

Figur: Månadsmedelpris spot, februari månad 1996-2020, SE3, öre/kWh

f2.jpg

I tabellen nedan redovisar elpriserna per elområde för de två senaste månaderna. Där ser man att elprisskillnaderna mellan norra och södra Sverige ökade under januari månad. Priset blev 4,3–4,4 öre högre i SE3 och SE4 jämfört med SE1 och SE2.

Tabell: Månadsmedelpris spot, SE1-SE4, 2020, öre/kWh

t1.jpg

Under januari månad noterades det lägsta timpriset till ca -0,2 öre/kWh. Det är första gången Sverige noterar negativa priser. Den stora orsaken var stormen ”Ciara” vilket gav hög vindkraftsproduktion. De negativa priserna varade i fyra timmar under natten då elanvändningen är som lägst. Det högsta timpriset noterades till ca 75 öre/kWh.

Figur: Högsta-, lägsta- och medeltimpris, SE1-SE4, februari, öre/kWh

f3.jpg

Årsmedelpriset (SE3) för 2019 hamnade på ca 41 öre/kWh vilket var en minskning med ca 11 procent jämfört med året innan. Noteringen är den högsta sen 2011.

Figur: Årsmedelpris, SE3, öre/kWh

f4.jpg

Källa: NordPool