Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier; spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Spotpriser

Medelspotpriset för SE3 sjönk med 23 procent under mars månad till 15 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna går att finna i det milda vädret som håller nere elanvändningen samt Coronakrisen som påverkar den ekonomiska aktiviteten negativt vilket reducerar elanvändningen, samtidigt som vattenmagasinen är välfyllda. Vindkraftutbyggnaden fortsätter vilket i allt större utsträckning påverkar elpriset.

Figur Månadsmedelpris spot, 2015–2020, SE3, öre/kWh

f1.jpg  

I tabellen nedan redovisar elpriserna per elområde för de två senaste månaderna. Där ser man att elprisskillnaderna mellan norra och södra Sverige ökade under mars månad. Priset blev 5,2–7,5 öre högre i SE3 och SE4 jämfört med SE1 och SE2.  

Tabell Månadsmedelpris spot, SE1-SE4, öre/kWh

tabell.jpg

Om man jämför medelspotpriset för mars månad historiskt så är priset 2020 hela 64 procent lägre än året innan. Noterbart är att det är i nivå med år 2002 februaripris. För att hitta ett år med lägre pris i februari får man gå tillbaka till år 2000.

Figur Månadsmedelpris spot, mars, SE3, öre/kWh

f2.jpg

Högsta och lägsta timpriserna

Under mars månad noterades det lägsta timpriset till 3,8 öre/kWh i samtliga elområden. Det högsta timpriset var 21 öre/kWh i SE1 och SE2 och 68 öre/kWh i SE3 och SE4.  

Figur Högsta-, lägsta- och medeltimpris, SE1-SE4, mars månad, öre/kWh  

f3.jpg