Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier; spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Terminspriserna kommande kvartal och år har sjunkit med ca 1–4 öre/kWh sedan månaden innan, se figur nedan. En orsak är den fortsatta coronakrisen som dragit ner aktiviteten i ekonomin och därmed reducerar efterfrågan på el. Priserna på EU ETS och bränslepriser trycks ner vilket i sin tur sänker det kortsiktiga marginalkostnaderna för termisk elproduktion. Dessutom är de nordiska vattenmagasinen redan nu välfyllda vilket håller nere priserna på terminsmarknaden.  

Figur Terminspriser kommande kvartal & år, öre/kWh, priser i början av varje månad

f5.jpg  

Utsläppsrättspriserna (EUA) noterades till ca 20 EUR/ton som månadsmedelvärde under mars månad vilket var 18 procent lägre än månaden innan.

Figur Prisutveckling på CO2 (EU ETS), månadsmedel, MidDec-2020, EUR/ton

f6.jpg