Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier: spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Tillrinning

 Tillrinningsenergin under vecka 32–35 har i genomsnitt varit 1 TWh/vecka i Sverige vilket är mindre är medelvärdet för perioden (1996–2019) som är 1,3 TWh/vecka. Året har till största delen innehållit temperaturer och nederbörd över det normala och ackumulerad tilltinning under året är nu större än normalt med 57 TWh jämfört med medelvärdet 51 TWh.

 I Norge ser läget liknande ut och under året har tillrinningsenergin varit 115 TWh vilket är en bit över de 97 TW som är normalt för perioden.

Figur 7 Ackumulerad tillrinningsenergi per vecka i Sverige för några år samt medel, GWh

Figur 7 Ackumulerad tillrinningsenergi per vecka i Sverige för några år samt medel, GWh.png

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige  

Magasinnivåer

Magasinnivåerna är en bra bit över på normala nivåer i både Sverige och i Norge vecka 35.

I Sverige var magasinsnivån 84 procent vilket kan jämföras med en medelnivå på 77 procent (för perioden 1996–2019). I Norge var fyllningsgraden 91 procent, en bit över medianvärdet på 81 procent för perioden 2000–2019.

Figur 8 Fyllnadsgrad i de svenska och norska vattenmagasinen samt medelfyllnadsgrad, procent

Figur 8 Fyllnadsgrad i de svenska och norska vattenmagasinen samt medelfyllnadsgrad, procent.png

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige samt Kraftsituasjonen, NVE