Bevakningen av elpriset är uppdelat i tre kategorier; spotpriser, terminspriser och prispåverkande faktorer. En förklaring av varje kategori beskrivs i ordlistan.

Tillrinning

Tillrinningsenergin under vecka 11–14 har i genomsnitt varit 0,55 TWh i Sverige vilket är något mer än medelvärdet för perioden (1996–2019). Året började med temperaturer och nederbörd över det normala så ackumulerad tilltinning under året är nu 11 TWh jämfört med mer normala 7 TWh.

I Norge var tillrinningsenergin varit 20 TWh under samma period (vecka 11–14), alltså dubbelt så stor än de 10 TWh som är normalt för perioden.

Figur Ackumulerad tillrinningsenergi per vecka i Sverige för några år samt medel, GWh

f7.jpg

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige  

Magasinnivåer

Magasinnivåerna är över det normala i både Sverige och i Norge under vecka 14. I Sverige var magasinsnivån 32 procent under vecka 14 vilket kan jämföras med en medelnivå på 22 procent (för perioden 1996–2019).

I Norge var fyllningsgraden 41 procent under samma vecka, en bit över medianvärdet på 35 procent för perioden 2000–2019.

Figur Fyllnadsgrad i de svenska och norska vattenmagasinen samt medelfyllnadsgrad, procent

f8.jpg

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige samt Kraftsituasjonen, NVE