Nedan beskrivs elproduktionen, elanvändningen och import/export de senaste veckorna för Sverige.

Elproduktion

I genomsnitt har 3,8 TWh/vecka producerats under de senaste 4 veckorna (vecka 6–9) att jämföra med 3,6 TWh/vecka som producerades under motsvarande period för ett år sedan. En våt start på året har gett en högre produktion från vattenkraften än under motsvarande period föregående år, en fortsatt utbyggnad och blåsigt väder har ökat vindkraftsproduktionen och kärnkraften något mindre då en reaktor stängt under perioden.

Figur: Elproduktion och elanvändning per vecka sedan 2017 till vecka 6 år 2020, TWh

f13.jpg

Källa: Energiföretagen Sverige, Kraftläget

Vattenkraft

Under de senaste 4 veckorna har vattenkraften producerat i genomsnitt 1,6 TWh el/vecka. Under vecka 9 producerades drygt 1,7 TWh el vilket är det högsta värdet under en vecka sedan 2001 då 1,8 TWh producerades. För perioden mellan 1996–2019 är genomsnittsproduktionen 1,5 TWh/vecka.

Kärnkraft

Produktionen i kärnkraftverken är i har varit 1,1 TWh per vecka under vecka 6–9 under 2020. Tillgängligheten i Sveriges kärnkraftverk är 99 procent och Finlands är 100 procent den 11 mars 2020.

Vindkraft

Vindkraften har, under den senaste 4-veckorsperioden, i genomsnitt producerat 0,7 TWh/vecka med en näst högsta veckoproduktion någonsin på nästan 1 TWh under vecka 8. Som lägst producerades 0,5 TWh under vecka 9. Hittills i år har 7 TWh producerats vilket är 66 procent högre än samma period föregående år.

Figur: Ackumulerad elproduktion från vindkraft till och med vecka 9 år 2020samt några andra år, TWh

f14.jpg

Bränslebaserad elproduktion (övrig värmekraft)

Bränslebaserad elproduktion producerade i genomsnitt 0,3 TWh el/vecka med, något mindre än under motsvarande period året innan.