Nedan beskrivs elproduktionen, elanvändningen och import/export de senaste veckorna för Sverige.

Elproduktion

I genomsnitt har 3,6 TWh/vecka producerats under de sista 4 veckorna (vecka 49–52) under 2019 vilket är samma som under motsvarande period för ett år sedan. Totalt producerades preliminärt 163 TWh el under 2019.

Figur: Elproduktion och elanvändning per vecka sedan 2017 till vecka 52 år 2019, TWh

f13.jpg

Källa: Energiföretagen Sverige, Kraftläget

Vattenkraft

Under de senaste 4 veckorna har vattenkraften producerat i genomsnitt 1,4 TWh/vecka. Det är samma som genomsnittsproduktionen var för ett år sedan och vad som normalt producerats för perioden 1996–2018. Under året producerades drygt 64 TWh vilket är mer än 2017 då knappa 62 TWh producerades.

Kärnkraft

Produktionen i kärnkraftverken är i genomsnitt 1,3 TWh per vecka under de sista 4 veckorna 2019. Tillgängligheten i både Sveriges och Finlands kärnkraftverk är 100 procent den 13 januari 2020. År 2019 blev produktionen preliminärt omkring 64 TWh, ett par TWh lägre än föregående år.

Vindkraft

Vindkraften har, under den senaste 4 veckorsperioden, i genomsnitt producerat 0,5 TWh/vecka. Ett blåsigt avslut på året gav ett produktionsrekord på 0,82 TWh för vecka 49. Produktionen blev knappt 20 TWh under 2019 jämfört med knappa 17 TWh 2018.

Bränslebaserad elproduktion (övrig värmekraft)

Under årets sista 4 veckor producerades i genomsnitt 0,3 TWh/vecka med bränslebaserad elproduktion, något mindre än under samma period året innan. Under 2019 blev ungefär 15 TWh producerat vilket är i samma storleksordning som föregående år.

Figur: Fördelning av elproduktionen under 2019, procent

f14.jpg