Nedan beskrivs elproduktionen, elanvändningen och import/export de senaste veckorna för Sverige.

Elproduktion

I genomsnitt har 3,4 TWh/vecka producerats under de senaste 4 veckorna (vecka 44–47) vilket är något mer än under motsvarande period för ett år sedan.

Figur: Elproduktion och elanvändning per vecka sedan 2017 till vecka 47 år 2019, TWh

12.jpg

Källa: Energiföretagen Sverige, Kraftläget

Vattenkraft

Under de senaste 4 veckorna har vattenkraften producerat i genomsnitt 1,5 TWh/vecka. Det är mer än vad genomsnittsproduktionen var för ett år sedan (1,2 TWh/vecka) och något mer än vad som normalt produceras för perioden vilket är 1,3 TWh/vecka (perioden 1996–2018).

Kärnkraft

Tillgängligheten i Sveriges kärnkraft är 95 procent den 2 december då Ringhals 2 har påbörjat sänkning av effekten i takt med att energin i bränslet minskar inför den permanenta stängningen den 30 december. Produktionen är i genomsnitt 1,5 TWh per vecka under de senaste 4 veckorna. I Finland är tillgängligheten 97 procent.

Vindkraft

Vindkraften har, under den senaste 4 veckorsperioden, i genomsnitt producerat 0,35 TWh/vecka. Hittills i år är produktionen 18 procent högre än under förra årets första 47 veckor och den ackumulerade produktionen under 2019 uppgår till 17,2 TWh.

Figur Ackumulerad elproduktion från vindkraft, GWh

13.jpg

Källa: Energiföretagen Sverige, Kraftläget

Bränslebaserad elproduktion

Den bränslebaserade elproduktionen har under den senaste 4 veckors perioden producerat i genomsnitt 0,3 TWh/vecka något mindre än under samma period året innan.