Nedan beskrivs elproduktionen, elanvändningen och import/export de senaste veckorna för Sverige.

Elanvändning

Elanvändningen var i genomsnitt 3,0 TWh/vecka under vecka 11–14 vilket är något mer än för ett år sedan då 2,9 TWh/vecka användes. Den genomsnittliga användningen för motsvarande period under 1994–2019 är 3,0 TWh/vecka.  

Figur Elanvändning per vecka från 2017 och framåt, TWh/vecka

f15.jpg

Källa: Kraftläget, Energiföretagen Sverige