Sammanfattning

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Historiskt låga priser

Medelspotpriset för SE3 sjönk med 23 procent under mars månad till 15 öre/kWh jämfört med månaden innan vilket är det lägsta mars-priset sedan 2002. Orsakerna går att finna i det milda vädret och effekter av Coronakrisen som håller ner elanvändningen både på kort och längre sikt samt välfyllda vattenmagasin. Samtidigt fortsätter vindkraftutbyggnaden vilket i allt större utsträckning påverkar elpriset.

Över normala nivåer i vattenmagasinen

Tillrinningen i Sverige har varit större än normalt och i Norge dubbelt så stor jämfört med normalt under årets första 14 veckor vilket är en anledning till att magasinnivåerna nu är över de normala i både Sverige och Norge. I Sverige var magasinsnivån 32 procent under vecka 14, vilket är 10 procentenhet över medelnivån. I Norge var fyllningsgraden 41 procent och 6 procentenheter över medianvärdet.

Rekordstor nettoexport under året

I genomsnitt har drygt 3,6 TWh el producerats under veckorna 11–14. Elanvändningen var i genomsnitt knappa 3,0 TWh/vecka vilket gav en nettoexport på 0,7 TWh/vecka. Hittills i år är nettoexporten 55 procent högre än under samma period under 2019. Senast Sverige nettoimporterat el på veckobasis var vecka 35 år 2018.