Sammanfattning

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Elpriset sjönk under december månad och för helår 2019 

Medelspotpriset för SE3 sjönk med drygt 15 procent under december månad till 38 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna till att elpriset sjönk var framförallt milda temperaturer samtidigt som vindkraften producerade kraftigt till följd av det blåsiga vädret.

Tittar man på elpriset för helåret 2019 så sjönk elpriset (SE3) så sjönk elpriset med ca 11 procent jämfört med 2018. Om man bortser från året innan så var årsmedelpriset det högsta sedan 2011.

Under normala nivåer i vattenmagasinen

I slutet av 2019 var magasinnivån i Sverige något under det normala medan Norges nivå var en bit under det normala. I Sverige var magasinsnivån 61 procent under vecka 52 vilket endast är drygt 1 procentenhet under medelnivån för perioden 1996–2018. I Norge var fyllningsgraden 63 procent, 6 procentenheter under medianvärdet (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad ökade i november

För en lägenhetskund i SE3 ökade det rörliga elpriset under november till 67 öre/kWh och för en kund i villa med elvärme hamnade det på 54 öre/kWh. Båda är 5 öre/kWh högre än föregående månad.

Rekordstor nettoexport av el under 2019

 För 2019 blev preliminärt elproduktionen 163 TWh medan elanvändningen var cirka 137 TWh. Sveriges nettoexport blev därmed rekordstor med knappa 26 TWh. Den tidigare största nettoexporten var 22,6 TWh under 2015.