Den totala kostnaden för el som kunden möter består utöver elhandelspriset av ett påslag, priset för elnätsöverföring, energiskatt och moms för vissa kunder. Den totala kostnader skiljer dig mellan kundkategori, elområde, typ av avtal, leverantör och när avtalet startar. Nedan redovisas kostnader för några olika kundtyper.

OBSERVERA: Då SCB för tillfället saknar prisuppgifter för rörligt avtal så uppdateras inte denna text förrän dessa priser publiceras.

Elpris för olika typkunder

Ett rörligt elprisavtal är den vanligaste avtalsformen vilket 51 procent av kunderna i Sverige har.

Det rörliga elpriset följer spotpriset (månadsmedel) men beror också på hur mycket el som används av kunden. En lägenhetskund använder mindre mängd el men har ett högre elpris per kWh medan en kund i villa med elvärme använder mer el till ett lägre pris per kWh.

Figur: Elpris med för olika kundtyper med rörligt elprisavtal i SE3 samt spotpriset per månad, öre/kWh, 2015 och framåt

f9.jpg

Källa: Energimyndigheten, SCB och Nord Pool

I december 2019 blev det rörliga elpriset 61,3 öre/kWh för en lägenhetskund i SE3 medan det för en kund i villa med elvärme hamnade på 47,5 öre/kWh. För båda kundkategorierna sjönk priset med ungefär 6 öre/kWh jämfört med föregående månad.

Anvisat avtal har historiskt sett varit högre än alla andra typer av avtal men trots det har 11 procent av kunderna detta avtal. Under december har det anvisade avtalet ökat till 85 öre/kWh för en lägenhetskund och 71 öre/kWh för en kund i villa med elvärme trots att övriga elprisavtal minskade.

Figur: Elpris med olika avtal för en villa med elvärme i SE3 samt spotpriset per månad, öre/kWh, 2015 och framåt

10.jpg

Källa: Energimyndigheten, SCB och Nord Pool