Den totala kostnaden för el som kunden möter består utöver elhandelspriset av ett påslag, priset för elnätsöverföring, energiskatt och moms för vissa kunder. Den totala kostnader skiljer dig mellan kundkategori, elområde, typ av avtal, leverantör och när avtalet startar. Nedan redovisas kostnader för några olika kundtyper.

Elpris för olika typkunder

Ett rörligt elprisavtal är den vanligaste avtalsformen vilket 50 procent av kunderna i Sverige har.

Det rörliga elpriset följer spotpriset (månadsmedel) men beror också på hur mycket el som används av kunden. En lägenhetskund använder mindre mängd el men har ett högre elpris per kWh medan en kund i villa med elvärme använder mer el till ett lägre pris per kWh.

Figur: Elpris med för olika kundtyper med rörligt elprisavtal i SE3 samt spotpriset per månad, öre/kWh, 2015 och framåt

f9.jpg

Källa: Energimyndigheten, SCB och Nord Pool

För en lägenhetskund i SE3 blev det rörliga elpriset 67,1 öre/kWh i november medan det för en kund i villa med elvärme hamnade på 53,8 öre/kWh. Båda är högre än föregående månad.

Anvisat avtal har historiskt sett varit högre än alla andra typer av avtal men trots det har 10 procent av kunderna detta avtal. Under november har det anvisade avtalet ökat till 83 öre/kWh för en lägenhetskund och 69 öre/kWh för en kund i villa med elvärme.

Figur: Elpris med olika avtal för en villa med elvärme i SE3 samt spotpriset per månad, öre/kWh, 2015 och framåt

f10.jpg

Källa: Energimyndigheten, SCB och Nord Pool