300 000 var till nystartade företag

Tjänster med malmhundar, dryckesautomat och solfångare för uppvärmning av vatten. Det är några av satsningarna i tio nystartade, FoU-baserade företag som finansieras med 300 000 kronor vardera i satsningen VINN NU. Företagen är från Göteborg, Linköping och Stockholm.

VINN NU riktas till nystartade företag som baserar sin verksamhet på forsknings- och utvecklingsresultat. Företagen finansieras med 300 000 kronor var. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten. Dessutom satsar VINNOVA tillsammans med Tillväxtverket på nya företag startade av unga personer (18-30 år).

Höstens VINN NU-företag

AppBooster AB, Göteborg, Molnbaserad distribution av företagsappar. Lennart Strandberg, 0708-447 658, lennart.strandberg (at) app-booster.comBerries by Astrid AB, Malmö/Stockholm, Dryckesautomat för de som har bråttom på gym, servicehandel och köpcentra. Astrid Bengtsson, 0702-788 392, astrid (at) berriesbyastrid.comHeliocaminus AB, Solna, Solfångare för uppvärmning av vatten, ny design, enkel att installera, hög effekt. Erik Hindrikes, 0706-846 790, erik.hindrikes (at) heliocaminus.seOptistring Technologies AB, Stockholm, omriktare för solcellspaneler med ökad utnyttjandegrad, hög verkningsgrad och låg installationskostnad. Anders Lindgren, 0704-612 004, anders (at) optistring. seOre Dog AB, Skärholmen, Prospekteringstjänster med hund - 100 gånger mer effektiv än dagens som sker till fots. Peter Bergman, 0702-467 782, petervanbergman (at) yahoo.comReTreck AB, Linköping, Torkning av biomassa – tillvarata resurser inom jordbrukssektorn som idag är en belastning. Mats Lilja, 0766-165 280, ambuhm (at) gmail.comSeveralnines AB, Stockholm, Databastjänst i molnet - automatiserings- och övervakningsplattform. Vinay Joosery, 0702-671 862, vinay (at) severalnines.com

Specialsatsning på unga:

Appsorbance AB, Stockholm, Mobilbaserat verktyg för konsumentundersökningar av dagligvaror. Michael Karlström, 0709-265 218, michael (at) appsorbance.comMon Life Science AB, Göteborg, Beslutsstödsverktyg och beslutsunderlag för företagsledning och investerare inom life science – mjukvaruverktyg som gör informationen överskådlig. Björn Carlsson, 0739-895 528, bjorn.carlsson (at) monocle.comSkovik AB, Stockholm, Webbaserat program för reseräkningar med enkel hantering av utlägg och moms. Fredrik Abrahamsson, 0709-230 958, fredrik (at) skovik.se

VINN NU ska underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. En finansieringsomgång hålls på våren och en på hösten.