58,5 miljoner kronor till solcellsstöd för 2011

Intresset för Energimyndighetens investeringsstöd för solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ytterligare 58,5 miljoner kronor har nu fördelats. På flera håll i landet handlar det om rejäla ökningar av antalet ansökningar.

Energimyndigheten har beslutat om fördelningen av det statliga stödet till solcellsanläggningar 2011 där 58 500 000 kronor fördelas mellan landets länsstyrelser.

Investeringsstödet för solcellsanläggningar är populärt och ansökningstrycket är stort. Hittills har det kommit in över 1 000 ansökningar motsvarande ett totalt belopp på drygt 490 miljoner kronor, vilket är dubbelt så mycket som stödets totala storlek under stödperioden fram till 31 december 2011.

I fördelningen har Stockholms län tilldelats det högsta beloppet följt av Västra Götalands län på cirka 10 respektive 9 miljoner kronor i år. Skånes och Jönköpings län tilldelas cirka 8 respektive 6 miljoner kronor för samma period.

– Det är positivt att ansökningstrycket är stort i samtliga delar av landet, säger Birgitta Palmberger, avdelningschef vid Energimyndigheten. – Län som tidigare haft få ansökningar och därmed fått liten tilldelning, som exempelvis Västerbottens, Norrbottens och Dalarnas län, har nu fått en avsevärd ökning av tilldelade medel.

Andra län där ökningen varit stor på grund av många nya ansökningar är Östergötlands, Västernorrlands, Kalmars och Västra Götalands län.

Solceller på Energiutblick

Vid Energimyndighetens stora årliga konferens Energiutblick kommer solceller att få en hel del uppmärksamhet. Bland annat kommer seminarier att hållas om den senaste utvecklingen på den svenska och internationella marknaden, och Energimarknadsinspektionens utredning om ett system för nettodebitering för små elproducenter kommer också att redovisas.

Totalt 212 miljoner kronor har nu fördelats mellan Sveriges 21 länsstyrelser. I tabellen nedan visas fördelningen av 2011 års medel samt den totala fördelningen per län och tidigare fördelning. Fördelningsprincipen som använts baseras till 75 procent på antalet ansökningar som inkommit, och till 25 procent på hur många invånare respektive län har.

Län

Ny fördelning 2011 (kr)

Tidigare fördelat 2009-2010 (kr)

Totalt (kr)
Stockholm 10 236 976   25 603 279   35 840 255
Uppsala   1 299 886     3 466 370     4 766 256
Södermanland   2 141 415     5 271 829     7 413 244
Östergötland   1 764 025     1 826 986     3 591 011
Jönköping   6 339 874   31 755 880   38 095 754
Kronoberg      574 918     1 680 050     2 254 968
Kalmar   2 198 333     3 512 310     5 710 643
Gotland      555 681     1 426 730     1 982 411
Blekinge   1 232 603     2 662 380     3 894 983
Skåne   7 880 012   24 054 290    31 934 302
Halland   2 385 356     8 368 589    10 753 945
Västra Götaland   9 592 449   18 697 697    28 290 146
Värmland   1 286 354    4 494 424     5 780 778
Örebro   1 062 272    3 860 099     4 922 371
Västmanland   2 125 618    4 731 744     6 857 362
Dalarna   1 143 789       765 629     1 909 418
Gävleborg      925 625    2 350 880     3 276 505
Västernorrland   3 744 960    5 265 645     9 010 605
Jämtland   1 078 803    3 064 550     4 143 353
Västerbotten      466 538       265 300        731 838
Norrbotten      464 513       375 340        839 853
Totalt 58 500 000 kr 153 500 000 kr 212 000 000 kr

Kontakt: Andreas Gustafsson 016-544 23 28 Linus Palmblad 016-544 23 37