60-wattarens reträtt ger plats för energieffektivare ljus

Glödlampor drar onödigt mycket energi. Därför fasar EU-länderna ut dem och på torsdag den 1 september, är det dags för 60-wattarens reträtt. Genom att ta bort alla glödlampor kan EU spara 39 miljarder kWh per år (39 TWh/år).

Belysning står för mer än en femtedel av hushållens el i Sverige. De gamla glödlamporna har varit extremt ineffektiva. Bara 10 procent av energin till en glödlampa blir ljus, resten värme.

När alla glödlampor är borta beräknas det minska elanvändningen i EU med 39 miljarder kWh och i Sverige med 2 miljarder kWh per år. Sveriges minskning motsvarar den totala energianvändningen hos 80 000 eluppvärmda villor.

– Utfasningen av glödlampan är en viktig insats som ger stor effekt för miljön, säger Peter Bennich, projektledare för belysningsfrågor på Energimyndigheten.

De mest energikrävande glödlamporna har redan fasats ut och nästa år försvinner 40-, 25- och 15-wattarna. Butikerna får dock sälja slut på sina lager och det är tillåtet att använda lampor man redan köpt.

– Belysning är ett bra exempel på hur ekodesign, det vill säga lagstiftningen som ställer krav på energieffektivitet hos produkter, skyndar på utvecklingen i rätt riktning, säger Anita Aspegren, tillförordnad chef avdelningen främjande på Energimyndigheten.

– Den nya energieffektiva belysningen är spännande och gör att vi kan variera ljuset mer. När vi ersätter den gamla statiska glödlampan med modernare lampor som har olika ljusflöde och färgtemperatur, öppnar sig nya möjligheter till bättre ljussättning i både hem och utemiljöer, säger Peter Bennich.

För att konsumenterna lätt ska hitta alternativ till sin glödlampa, är sedan 1 september 2010 alla lampförpackningar märkta med information om lampans egenskaper, som till exempel ljusflöde, livslängd och om den ger varmt eller kallt ljus.

Kontakt:

Peter Bennich, projektledare belysning 016-544 22 46 Anita Aspegren, tillförordnad chef avdelningen främjande 016-544 21