Åtagande vid val av åtgärd 2, 3 eller 4 rörande upphandling

De kommuner och landsting som väljer åtgärd 2, 3 och 4 åtar sig att följa Miljöstyrningsrådets kriterier för upphandling av olika produkter.

Åtagandet gäller under projektperioden och rör de produkter som Miljöstyrningsrådet har tagit fram energikrav för. Kriterierna hittar du på Miljöstyrningsrådets webbplats.

Uppdatering sker kontinuerligt

Miljöstyrningsrådet arbetar ständigt med att uppdatera dessa kriterier och flera kriteriedokument kommer att uppdateras under året. Med andra ord är det viktigt att regelbundet besöka sidan. På Miljöstyrningsrådets webbsida hittar du även information om beräkning av livscykelkostnader samt en generell LCC-kalkyl. Där hittar du också beräkningskalkyler för några specifika produktgrupper.