Bilbana i fullstorlek byggs vid Arlanda

Energimyndigheten har beviljat Elways AB ett stöd på 9 miljoner kronor till en testanläggning där prov med elförsörjning under färd av elbilar med släpkontakt ska testas och demonstreras i verklighetsnära förhållanden.

Tester på mindre provbanor har visat att det kan vara möjligt att anlägga en spänningsförande balk i vägbanan utan att snö, sand eller andra objekt hindrar eller förstör möjligheten att använda konduktiv elöverföring från väg till fordon. Liknande system för trafik med spårvägsfordon finns i drift i andra länder.

– Systemet har en potential att effektivisera energianvändningen i transportsektorn med mer än hälften i ett fullt utbyggd system. Dessutom är det en av få innovationer som på sikt kan ge ett verkligt stort bidrag i vårt arbete med att bryta beroendet av fossila drivmedel till 2030, säger Magnus Henke vid Energimyndigheten.

Vid testanläggningen kommer testerna att utföras i verklig skala. Under verklighetsnära förhållanden kommer in- och urkopplingsautomatik för fordon, vägunderhåll, elektrisk matning till systemet och andra kritiska parametrar att testas.

– Om det visar sig att detta är realiserbart i stor skala har system av den här typen en påverkan på hela vår infrastruktur, säger Anders Lewald som är chef vid Energimyndighetens transportenhet.

Hela projektet sker i samarbete mellan Elways AB, NCC Roads, Kungliga Tekniska Högskolan och Arlandastad Holding AB.

Kontakt: Magnus Henke, telefon 016-544 21 03 Anders Lewald, telefon 016-544 20 60