Däckmärkning sparar fem procent av bränslet

Nu ska bussar och lastbilar få minskat rullmotstånd och bättre våtgrepp. Det blev beslutet från EU:s arbetsgrupp för däckmärkning. Kraven gör att de tunga fordonen på sikt minskar sin bränsleförbrukning

Nästa år, den 1 november 2012, införs en ny märkning av däck. Däck svarar för 20-30 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken kan minska bränsleförbrukningen med upp till 10 procent. I dagarna fattade EU:s arbetsgrupp för däckmärkning beslut om krav för märkning av C2- och C3-däck, vilket motsvarar däck för bussar och lastbilar. Sedan tidigare har krav för personbilar, C1-däck, redan beslutats.

Syftet med märkningen är att driva på utveckling av däck som kombinerar låg bränsleanvändning och hög trafiksäkerhet.

– När däcket har lågt rullmotstånd, blir bränsleförbrukningen låg och pilen visar på den gröna skalan av etiketten, säger Anders Hallberg, projektledare för däck vid Energimyndighetens enhet för resurseffektiva produkter.

Märkningen kommer att göra det lättare för konsumenterna att jämföra olika däck. Etiketten är gemensam för alla EU-länder och har symboler, vilket gör att samma märketikett används i alla länder, oberoende av språk. Märket ska innehålla information om däckets rullmotstånd, våtgrepp och buller.

För EU ska den nya märkningen leda till att bränsleanvändningen för transporter på sikt minskar med 5 procent.

– Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp, vilket naturligtvis är bra för klimatet, säger Anders Hallberg.

Kontakt: Anders Hallberg, projektledare för däck på Energimyndigheten 016-544 21 13 Anita Aspegren, enhetschef resurseffektiva produkter 016-544 23 71