De sämsta luftluftvärmepumparna försvinner

Luftluftvärmepumpar med höga driftskostnader ska försvinna från marknaden. Det blev klart sedan EU:s kommitté för ekodesign nyligen röstade för nya krav på luftluftvärmepumpar och luftkonditionering. Dessutom kommer en ny energimärkning som bättre passar de nordiska länderna.

Luftluftvärmepumpar blir allt vanligare i hela Europa. I södra Europa används pumparna främst för kylning och luftkonditionering, och i norra Europa främst i uppvärmningssyfte. I Sverige säljs 60 000 luftluftvärmepumpar årligen. Sverige har därför drivit frågan att energimärkning även ska gälla värmepumparnas uppvärmningsprestanda.

Ekodesignkraven på energieffektivitet och buller börjar gälla den 1 januari 2013. Luftluftvärmepumpar och luftkonditionering som inte uppfyller kraven får inte längre säljas inom EU. 2014 skärps kraven ytterligare.

För att komplettera ekodesignkraven beslutade EU-kommissionen att revidera energimärkningen. Med den nya energimärkningen får konsumenten mer detaljerad information som gör att de kan föra en bättre dialog med installatören. Konsumenten kan göra en kalkyl och välja det mest ekonomiska alternativet. Men det ställs inte bara krav på energiprestanda utan även på buller. Det ska bli mindre buller inomhus, men även för grannen.

– Konsumenten kan nu genom energimärkningen välja de tystaste och effektivaste apparaterna. Detta kommer att skicka signaler till tillverkarna att utveckla ännu bättre produkter, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.

Energianvändningen för luftkonditionering och luftluftvärmepumpar förväntas öka till 74 TWh till 2020 om inga åtgärder görs. De nya kraven beräknas spara minst 11 TWh årligen inom EU efter 2020.

– Luftluftvärmepumpen är redan idag ett av flera bra alternativ för hus med direktverkande el. Den sänker driftskostnader och har lägre miljöbelastning. Genom de nya kraven och märkningen skapas nya förutsättningar för marknaden att utvecklas, säger Anita Aspegren, enhetschef på Resurseffektiva produkter på Energimyndigheten.

Kontakt: Anna Carlén, handläggare, enheten resurseffektiva produkter 070-207 45 68 Carlos Lopes, projektledare ekodesign 070-550 34 30 Anita Aspegren, enhetschef, Resurseffektiva produkter 070-384 45 55