Elmarknaden i fokus på Energiutblick 2011

Med ännu en kall vinter och historiskt låg magasinfyllnadsgrad i det nordiska elsystemet gör Energimyndighetens nordiska konferens Energiutblick en extra utblick mot elmarknaden och organiserar flera sessioner med elmarknaden i fokus.

– Om det kalla vädret håller i sig kan vintern 2011 bli en prövning för elmarknadens förmåga att hushålla med dagens produktionskapacitet. Redan under konferensens inledning lyfter vi frågan om elmarknaden och erfarenheterna från denna vinter, samtidigt som vi frågar generaldirektörerna från NVE, Energistyrelsen och Energimyndigheten om vad som händer på de nordiska energimarknaderna, säger Anna Fridén, informationschef vid Energimyndigheten

Elmarknadsfrågorna finns med i flera sessioner vid Energimyndighetens årliga konferens:

Trygg elförsörjning i Norden

De senaste vintrarna har varit kalla och försörjningsläget på elmarknaden har varit delvis ansträngd med avställda kärnkraftverk, låga nivåer i vattenmagasinen och höga elpriser. Hur trygg är elförsörjningen i Norden i nuläget? Och hur ser prognoserna ut fram till vårfloden? Vilka är erfarenheterna från den gångna vintern och vilka lärdomar kan dras inför framtiden? I Norge har man infört en informationskampanj för att minska elanvändningen. Vad är resultatet av den?

Utvecklingen mot en gemensam nordisk och europeisk elmarknad

Marknaderna för el och gas i Europa blir allt mer gränsöverskridande och ett intensivt arbete pågår för att utveckla en gemensam nordisk och europeisk inre marknad för el och gas. Vad händer i det nordiska och europeiska samarbetet? Vilka frågor berör Sverige och hur kan de svenska aktörernas intressen tas tillvara i arbetet? Hur kommer kundernas ställning att stärkas? Detta diskuteras på sessionen om en gemensam nordisk och europeisk elmarknad. Talar gör bland andra Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson,.

Nätutbyggnad för en fungerande elmarknad

Här behandlas olika aspekter på nätutbyggnaden - hur värderas nätutbyggnaden och vad är på gång nationellt och inom EU? Vidare tar vi upp hur nätutbyggnaden bidrar till en fungerande elmarknad och vilka som är de relevanta konkurrens- och regleringsfrågorna. Sessionen avslutas med en kort diskussion.

Elmarknaden – effekt och flexibla avtal

En effektiv och väl fungerande marknad kräver att både köpare och säljare är aktiva och reagerar på prissignaler. Om kunderna har möjlighet att anpassa sin elanvändning i takt med att priserna varierar innebär det fördelar både från effektivitets- och konkurrenssynpunkt. Hur når vi en flexiblare efterfrågan på elmarknaden? Vilka erfarenheter finns av flexibla avtal? Vad kan kunderna göra? Hör marknadsaktörer berätta utifrån deras perspektiv.

Utöver detta finns många andra sessioner som tar upp smarta elnät, ett gemensamt elcertifikatsystem med Norge, kärnkraftens framtid och mycket mer.

Energiutblick - konferensen med energi i fokus

Den 15-17 mars 2011 öppnar Energimyndigheten dörrarna till den årliga konferensen Energiutblick på Svenska Mässan i Göteborg. Energiutblick vänder sig till företag i energibranschen, till dig som arbetar med energifrågor i det offentliga och privat, som forskar med energiteknik i fokus, till universitet, högskolor och intresseorganisationer.