Energimyndigheten beviljar ytterligare lån på 9,5 miljoner kronor till cleantechföretaget Mantex

– Företagets mätsystem skapar förutsättningar för bättre kvalitetskontroll och därmed energieffektiviseringar som tidigare inte varit möjligt, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Systemet ger information om ämnessammansättning, föroreningar och kvalité på olika produkter under pågående produktion. Det kommer till stor nytta inom exempelvis pappersindustrin då det gör att man kan undvika kostsamma produktionsstopp, men framför allt för att reglera energiåtgången på ett effektivt sätt och få ökat energiutbyte.

– Vi ser att Mantex har en potential att reformera flera branscher med sin energieffektiva mätteknik. Med tillväxtlånet vill vi skapa förutsättningar för en expansion på svenska och internationella marknader, säger Erik Olsson, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Vid två tidigare tillfällen har Energimyndigheten stöd av Energimyndigheten i form av villkorslån på 3 475 000 kronor. Första stödet var 2008 för att utveckla Mantex Desktop Scanner och andra stödet var 2009 för att utveckla Mantex Flow Scanner.

Förutom de 9,5 miljonerna från Energimyndigheten tar Mantex in kapital från flera aktörer: riskkapitalfonden STING Capital, den tyska energijätten RWE samt grundare och anställda i bolaget vilket ger en summa om totalt 20 miljoner kronor.

– I stort sett hela personalstyrkan har investerat i bolaget och är nu delägare i Mantex, vilket tydligt signalerar vårt fantastiska teams tro på vår förmåga att utveckla och producera framtidens mätsystem för processindustrin. Denna finansiering möjliggör att vi kan fortsätta vår expansion av verksamheten i Europa och Nordamerika, säger Erik Odén, VD på Mantex.

Mantex ligger i Kista. Företaget grundades av Anders Ullberg och Ragnar Kullenberg, Fredrik Danielsson som kommer från medicinteknikbranschen och har forskningsbakgrund, vilka är innovatörerna bakom idén tillsammans med Erik Odén som idag är VD. Han har lett flera bolag tidigare.

Kontakt: Mikael Fjällström, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 64