Energimyndigheten delfinansierar tornprototyp till vindkraftverk

Energimyndigheten delfinansierar uppförande av en prototyp av ett ståltorn till vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun.

Den nya principen innebär att tornet produceras direkt på plats i terrängen, genom att tornet svetsas av förbockade stålhalvor (mantlar) och hissas upp i takt med att halvorna sammanfogats.

Erigovis AB är företaget som uppför prototypen och stödet från Energimyndigheten utgör 2 039 652 SEK, vilket motsvarar 45 procent av den totala kostnaden.

- Vi ser att det blir kortare och enklare transporter och att det ger möjligheter till mindre behov av utbyggd väginfrastruktur med den här byggmetoden, säger Arne Andersson på Energimyndigheten. Andra fördelar är att priset reduceras och att diametern på tornen kan öka, och därmed också höjden, utan att det blir logistikproblem. På sikt kan även den lokala arbetsmarknaden där tornen byggs gynnas, argument som bidragit till att beslutet om delfinansiering kunde fattas, fortsätter Arne.

För mer information: arne.an...@energimyndigheten.se mobil: 070-562 74 94 patrik....@erigovis.se Tfn: 0660-828 90

www.erigovis.se