Energimyndighetens anställda lär sig mer om elbilar

Elbilar är en av flera viktiga lösningar i framtidens transportsystem. Energimyndigheten leasar en av Volvos C30 Electric för att lära sig mer om hur elbilar fungerar i vardagen, och att för att ge anställda möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av elbilsutvecklingen.

Energimyndigheten har delfinansierat C30-projektet med drygt 180 miljoner kronor. Det ekonomiska stödet är en del av en större utlysning kring demonstrations- och kommersialiseringsprojekt inom elbilsutvecklingen. Innan demonstrationsprojekten startade fanns för lite kunskap om vilka egenskaper marknaden efterfrågade hos elbilar, och att bilarna nu börjar rulla på vägarna och är ett viktigt steg för den framtida utvecklingen.

– Att nu få den här bilen till myndigheten blir också ett sätt för myndighetens anställda att se resultaten av de långsiktiga satsningarna som görs, samtidigt som vi är delaktiga i att samla in erfarenheter från användarna, säger Energimyndighetens generaldirektör Andres Muld.

Att förstå hur tekniken fungerar i praktiken innebär också att Energimyndighetens anställda kan förmedla den kunskapen i sitt arbete med andra aktörer. Vid Energimyndigheten finns ett antal ledande experter på teknikutvecklingen inom fordonsbranschen, men majoriteten av de anställda kommer vanligtvis inte i direktkontakt med teknikområdet.

– Medarbetarna blir på sätt och vis ambassadörer för ny fordonsteknik, på samma sätt som att vi på myndigheten använder energismart utrustning på kontoren – från belysning till IT-utrustning, säger Andres Muld.

Från och med 2012 kommer elbilar att bli en allt vanligare syn på våra gator. Energimyndigheten har därför också avsatt 200 miljoner kronor i en fyraårig satsning på elfordon och deras infrastruktur för att undersöka hur man bäst kan stödja den fortsatta introduktionen av alla typer av fordon som kan laddas från det fasta elnätet.

Kontakt: Anders Lewald, Energimyndigheten, 016-544 20 60 Johan Konnberg, Volvo Car Corporation, Special Vehicles, 031- 325 64 15