Energiutblick 2011 har inletts

Energimyndighetens konferens Energiutblick inleddes på onsdagen. De närmare 1 700 deltagarna bänkade sig för att lyssna på miljöminister Andreas Carlgrens genomgång av energi- och klimatsituationen.

Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger hälsade välkommen till Energiutblick, och berörde både goda och dåliga nyheter. Händelserna i Japan skuggar självklart energidiskussionen just nu. Här i Sverige sker det en positiv utveckling av de förnybara energikällorna, vilket är glädjande.

– Användningen av bioenergi har ökat betydligt, och produktionen av biokraft är nu 12 terawattimmar på årsbasis, sa generaldirektör Tomas Kåberger. Den svenska vindkraften kommer som det ser ut nu senare i år att producera upp till 5 terawattimmar på årsbasis.

Hela Sverige bjöds in att delta i att utveckla den förnybara energin

Miljöminister Andreas Carlgren berörde jordbävningen och kärnkraftsolyckorna i Japan i sitt tal, och betonade att vi ännu inte vet hur allvarlig situationen där kommer att bli, men att den kan bli mycket allvarlig.

Regeringen kommer att utvidga uppdraget till Strålsäkerhetsmyndigheten med en genomlysning av det svenska säkerhetsarbetet med grund i de erfarenheter som kan dras efter händelserna i Japan.

Andreas Carlgren övergick sedan till att tala om den förnybara energin, och bjöd in hela det svenska samhället att medverka till utvecklingen med exempelvis återvunna sopor, bioenergi, biokraft och vindkraft.

– Den förnybara energin har visat sin överlägsenhet – den är småskalig, förnybar och lokal, sa miljöminister Andreas Carlgren. Vindkraften har fyrdubblats under min tid som miljöminister, och den har fortfarande en stor outnyttjad potential. Det kommunala självstyret behöver fungera bättre än i dag, betonade Andreas Carlgren.

Han bad också alla som kritiserar vindkraftssatsningarna att jämföra med de potentiellt mycket allvarliga konsekvenserna av klimathotet när andra energikällor används, eller konsekvenserna av kärnkraftsolyckor som de i Japan.

Prisutdelning till studenter på temat energi i världen

Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID ordnar en energitävling för studenter, i år med temat energi i världen. Första pris i kategorin gymnasieskolor delades ut av Michael Treschow, juryordförande, och det gick till Polhemsskolan i Gävle för en interaktiv barnbok "Lär dig spara med Kevin och Sara".

Förstapriset i kategorin högskola/universitet delades ut till Mälardalens Högskola för "Orvar", en interaktiv livskamrat som ger positiv feedback på energiområdet i vardagen.