Energiutblick en arena för idéer och argument

Förra veckan arrangerade Energimyndigheten den årliga konferensen Energiutblick. Med över 2 300 deltagare, 58 utställande företag, 55 seminarier och sammanlagt 270 talare blev konferensen precis vad myndigheten hade hoppats på.

– Jag vill tacka alla kompetenta medverkande som bidrog till att ge Energimyndigheten viktiga idéer och argument och samtidigt delade med sig till Energisveriges övriga aktörer, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Nya satsningar och ett högaktuellt konferensprogram lockade besökare från hela landet till Göteborg. Vid en del seminarier var deltagarintresset så stort att platserna inte räckte till.

En viktig målsättning med Energiutblick 2011 var att skapa en ny arena för gränsöverskridande nordiska energidiskussioner, vilket också skedde.

– Med tanke på det som händer i världen i dag så blir det allt viktigare att vi samarbetar över gränserna i energifrågorna, säger Energimyndighetens informationschef Anna Fridén.