EU-kommissionen godkänner statligt stöd för att utveckla andra generationens biodrivmedel

EU-kommissionen har idag efter statsstödsprövning godkänt ett statligt FoU-stöd på 500 miljoner kronor till Chemrec AB och Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik för att utveckla andra generationens biodrivmedel.

Enligt kommissionens prövning ligger projektet helt i linje med de mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi som EU har satt upp för 2020.

– Det är roligt att kunna utveckla ytterligare en process som ökar effektiviteten och konkurrenskraften hos svensk skogsindustri, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Statsstödet är det hittills största i Sverige som EU-kommissionen har godkänt för ett demonstrationsprojekt.

– Att möta klimathotet är en av vår tid största utmaningar. Inte minst handlar det om att se hur vi kan transportera oss på ett miljövänligare sätt och här är satsningen på att utveckla andra generationens biodrivmedel mycket viktig. I det här fallet innebär det också att massaindustrin kan stärka sin långsiktiga konkurrenskraft, säger näringsminister Maud Olofsson i ett pressmeddelande från regeringen.

Chemrec utvecklar teknik för omvandling av massaindustrins svartlut till syntesgas som kan användas för produktion av biodrivmedel (Bio-DME) eller el. Det statliga stöd som kommissionen nu har godkänt avser att delfinansiera en fullskalig demonstrationsanläggning vid Domsjös anläggning i Örnsköldsvik. Projektet beräknas kosta drygt 3 miljarder kronor, varav Energimyndigheten finansierar en femtedel av forsknings- och utvecklingskostnaderna och företagen resten. Jämfört med dagens teknik innebär detta att massabruken kan utvecklas till bioraffinaderier som förädlar större del av trädet till mer högförädlade produkter.

På Energimyndighetens konferens Energiutblick 15-17 mars i Göteborg, är det bland annat möjligt att lyssna på ett föredrag om potentialer, marknadsutveckling och ekonomiska förutsättningar för just Bio-DME som drivmedel. På ämnet andra generationens biodrivmedel finns flera intressanta föredrag, bland annat en debatt som leds av Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Kontakt: Alice Kempe 016-544 20 92 Anders Lewald 016-544 20 60