Europa uppmärksammar energismarta evenemang på lokal nivå

På måndag den 11 april börjar EU Sustainable Energy Week, en av EU:s viktigaste satsningar för en framtid med hållbara energilösningar. Totalt genomförs över 600 evenemang i Europa, varav 50 i Sverige.

Evenemangen under EU Sustainable Energy Week genomförs för att allmänhet, företag och politiker ska uppmärksamma och diskutera lösningar för energieffektivisering och förnybar energi. I Sverige kommer de regionala energikontoren och kommunala energi- och klimatrådgivare att genomföra cirka 50 aktiviteter runt om i landet under veckan, med fokus på smarta energieffektiviseringslösningar.

Evenemangen är exempel på att hållbar teknik är varaktig, kostnadseffektiv och miljöanpassad. Det kan handla om det senaste inom energiteknik och energieffektivisering, policyfrågor och praxis. Till exempel hålls ett lågenergihusseminarium i Enköping och i Gullbranna i Halland, får man veta mer om sol, ved och pellets.

Det är öppet för alla att organisera och delta i evenemangen under veckan eller att skapa en egen Energidag.

– Sverige och Eu har gemensamma mål för energieffektivisering. Det lokala och regionala arbetet är mycket viktigt och därför vill vi gärna lyfta fram det och sprida det i Sverige och Europa, säger Kristina Birath, handläggare på Energimyndigheten.

Sverige inspirerar

Den 13 april ska representanter från bland annat Energimyndigheten och Föreningen Sveriges Regionala Energikontor presentera Sveriges lokala och regionala arbete för energieffektivisering, på ett seminarium i Bryssel. Syftet är att sprida goda erfarenheter från Sverige men också att inspirera de övriga europeiska länderna och ge dem ökad kunskap och nya arbetsmetoder.

För mer information om lokala och regionala evenemang i Sverige

Marina Gregorsson, Jämtlands läns energikontor, 063-57 01 03

För att se Sveriges alla evenemang klicka på Sverige.

För att se vad som händer i Sverige och Europa under EU Sustainable Energy Week, besök www.