Fler möjligheter gällande målformuleringar

Allt fler kommuner väljer att i sina strategier använda målformuleringar som är relaterade till mått i kvadratmeter. Inrapporteringssystemet kommer därför att kompletteras med möjligheten att ange även dessa målformuleringar för 2014 och 2020.

Varje kommun eller landsting, som tar fram en strategi inom arbetet med energieffektiviseringsstödet, ska ange mål för 2014 och 2020 för fastigheter respektive transporter uttryckt i MWh och som procentuell minskning i förhållande till basåret. Men allt fler kommuner väljer att i sina strategier använda målformuleringar som är relaterade till mått i kvadratmeter, i fallet med fastigheter, och årsarbetare, i fallet med transporter. Inrapporteringssystemet kommer därför att kompletteras med möjligheten att ange även dessa målformuleringar för 2014 och 2020.

Viktigt att komma ihåg är att detta är frivilligt och sker utöver rapporteringen av de obligatoriska målen.

Kontakt:

Uthållig kommun