Forskare vid Kompetenscentrum förbränningsprocesser får stipendium

Professor Bengt Johansson, verksam i Kompetenscentrum Förbränningsprocesser vid Lunds Tekniska Högskola, fick den 7 mars stipendium från Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning.

Stipendiet, är på 250 000 kronor, och utdelas till Bengt Johansson för hans internationellt framgångsrika och praktiskt viktiga forskning kring förbränningsmotorer.

Bengt Johansson har i sin forskning främst inriktat sig mot området homogena kompressionsmotorer, HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition). Denna teknik leder till en högre verkningsgrad, vilket i kombination med nya drivmedel är en viktig komponent för utvecklingen av godstransporter med låg miljö- och klimatpåverkan.

Om kompetenscentrum förbränningsprocesser

Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP) vid Lunds Tekniska Högskola forskar kring effektivisering inom förbränningsmotorområdet. KCFP fokuserar på förbränningsprocesser som ligger mellan "konventionell" HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) och de klassiska otto- och dieselprocesserna. Med kompetenscentrum menas att man stasar på en kraftsamling för långsiktigt forskningssamarbete mellan universitet och företag. Här skapas starka och produktiva forskningsmiljöer där forskare från olika discipliner samarbetar med ett nätverk av företag. Energimyndigheten finansierar ett antal kompetenscentra inom olika forskningsområden. Denna satsning samordnas med andra myndigheters, till exempel VINNOVA:s, motsvarande centrumsatsningar.

Om stipendiet

Håkan Frisingers stipendium delas årligen ut till en person som gjort framstående forskningsinsatser inom transportmedelsforskning. Det instiftades av Håkan Frisinger, tidigare styrelseordförande i Volvo.