Från forskning till energisparande induktionsvärme i industrin

Energimyndigheten beviljar 9 140 000 kronor i tillväxtlån för bolaget Magnetic Components Sweden AB till projekt inom industriell processvärmning och elektriska drivsystem.

Projektet som nu får stöd från Energimyndigheten syftar till att skapa förutsättningar för en expansion av företaget Magnetic Component Sweden AB. Projektet omfattar företagets verksamhet inom två tillämpningsområden:

induktionsuppvärmningssystem till industrin där en expansion av affärsområdet är föreståendeinduktorer till elektriska drivsystem, där företaget är i en förkommersiell fas

– Vi bedömer att Magnetic Components Sweden AB har möjlighet att utvecklas till ett etablerat industriföretag inom området elektromagnetiska komponenter och att de med försäljning av sina produkter kan bidra till minskad energianvändning i industrin samt ökad konkurrenskraft och tillväxt, säger Heléne Axelsson, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

I Magnetic Components Sweden AB finns erfarenhet från mångårig forskning från Lunds tekniska högskola, LTH, inom områdena magnetiska material, produktionsprocesser och elektromagnetisk design. Bland företagets grundare finns forskare från LTH. I företaget finns också personer med industriell erfarenhet av bolagets tilltänkta marknader, samt erfarenhet av att tillverka och leverera såväl enskilda produkter som kompletta maskinsystem.

Om tekniken:

I induktionsuppvärmningslösningen består värmaren av en ingjuten litzkoppartråd omsluten av företagets egna magnetiska material. Den har en stor geometrisk frihet och kan därför spara plats när den byggs in i produktionsanläggningar och maskiner. Företagets induktionsvärmare kan nå en verkningsgrad på 90 procent. Utöver värmarenheten så optimerar företaget kraftelektronik och styrsystem för de olika applikationerna för att maximera effektiviteten.

I företagets induktorer till drivsystem placeras lindningen i centrum av kärnmaterialet som kallas SM2C, som sedan gjuts runt lindningen vilket leder till lägre energiförluster och mindre, lättare och tystare enheter. Genom test av induktorprototyper hos potentiella kunder har företaget visat att deras induktorer är ca 30 % mer effektiva än existerande lösningar.

Kontakt:

Heléne Axelsson 016-544 22 68 Mikael Fjällström 016-544 20 64