Full maskin fortfarande bättre än halvfull – men skillnaden minskar

Det är klart mest energieffektivt att fylla tvättmaskinen, men en halvfylld maskin är inte längre lika stor energitjuv som tidigare. Det visar ett test som Energimyndigheten gjort på fastighetstvättmaskiner och torktumlare.

Energimyndigheten har testat fem tvättmaskiner och tre torktumlare för flerfamiljshus.

I flerfamiljshus finns många små hushåll som har svårt att fylla upp stora tvättmaskiner. För 20 år sedan drog en halvfylld tvättmaskin nästan lika mycket energi som en fylld maskin.

– Maskinerna har genomgått en teknikutveckling. Vårt test visar att dagens tvättmaskiner minskar både energi- och vattenåtgången när maskinen inte är fylld, säger Berit Carlsson, ansvarig för testet på Energimyndighetens Testlab.

De moderna fastighetstvättmaskinerna är 30 procent mer effektiva vid halv tvätt jämfört med 90-talets modeller. Men fortfarande gäller att det är energismartast att tvätta med full maskin.

Det finns 30 000 fastighetstvättstugor i Sverige och vi räknar med att det körs tio tvättar per dag.

– Om alla skulle vara helt fyllda istället för halvfyllda, skulle vi kunna spara 31,5 miljoner kWh i Sverige. Och egentligen är energivinsten ännu större, eftersom vi då inte behöver tvätta lika ofta, säger Berit Carlsson.

Energimyndighetens test av torktumlare visar att den som är energisnålast är kondenstumlaren med värmepumpsteknik. Electrolux T4300LE drar 2 kWh per torkomgång, att jämföra med de två andra som drar drygt 4 kWh per torkomgång. Värmepumpstekniken återanvänder den redan uppvärmda luften. Tumlare med denna teknik är nästan dubbelt så dyra som andra tumlare.

– Att tumla tvätten drar tre gånger så mycket energi som själva tvätten. Därför är det bra att investera i tvättmaskiner med bra centrifugering, så att både torktiden och energianvändningen minskar, säger Berit Carlsson.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan spara mycket energi och pengar på att informera de boende om hur de tvättar på ett energismartare sätt.

– Tvättstugor kan bli energieffektivare både genom att köpa energieffektiva produkter och samtidigt föra en dialog med användarna, säger Anna Johansson, tf enhetschef på Energimyndighetens Testlab.

Vill du veta mer om testet, kontakta gärna:

Helena Nilsson, handläggare Energimyndighetens Testlab, 016-544 23 78 Anna Johansson, tf enhetschef Energimyndighetens Testlab, 016-544 23 83