Fullsatt på Energiutblick 2011

Energifrågorna är mer i fokus än någonsin just nu, med kärnkraftsolyckorna i Japan och med de extremt låga nivåerna i de nordiska vattenmagasinen. Detta togs upp när Energimyndighetens konferens Energiutblick invigdes på tisdagseftermiddagen.

Solen strålade över ett vårligt Göteborg när generaldirektör Tomas Kåberger invigde Energiutblick på scenen i utställningsdelen. Konferensdeltagare från hela Sverige fyllde publikplatserna.

Tomas Kåberger påpekade att Energiutblick tar upp ett antal internationella vinklar på energifrågan. Just nu diskuteras naturligtvis kärnkraften extra mycket.

- Vi känner djupt med offren för kärnkraftstragedin i Japan, sa Tomas Kåberger. Att energisystemet är sårbart visar sig på många olika sätt. I Sverige är just nu nivåerna i vattenmagasinen lägre än på många år, och för att vi inte ska få stora problem med elproduktionen under våren krävs att det inte blir alltför kallt, och att vårfloden kommer igång i normal tid. Men det finns också ljuspunkter.

- Svensk vindkraft producerar nu närmare 4 terawattimmar på årsbasis, och det ökar, sa Tomas Kåberger. En annan positiv sak är att arbetet med energieffektivisering gör stora framsteg, och också visar på lönsamma insatser för svenska företag.

Han öppnade Energiutblick genom att tillönska alla deltagare aktiva och välfyllda dagar. Han uppmanade också alla deltagare att både lära sig mycket nytt under konferensen, och att lära andra om de egna sakfrågorna.

Direkt efter invigningen spred sig deltagarna i den stora utställningshallen för att kika på nya tekniska lösningar eller träffa nya och gamla bekanta.

Seminarieprogrammet inleds onsdag förmiddag, och därefter genomförs ett femtiotal sessioner om alla tänkbara aspekter på energiområdet under två dagar. Dessutom visas de allra nyaste elbilarna upp, och strax utanför Svenska Mässan invigdes huset One Tonne Life under tisdagen.