Gradvis avveckling av eNyckeln

Energimyndigheten har fattat beslut om att avveckla webb-applikationen eNyckeln under år 2011. Beslutet gäller under förutsättning att kvaliteten på den officiella energistatistiken kan garanteras.

Anledningen till beslutet är att omvärldsförändringarna varit stora sedan starten av eNyckeln, i synnerhet i och med införandet av energideklarationer. I dag finns möjligheten för fastighetsägare att hämta förbrukningsstatistik direkt från energibolagen, och den utvecklingen innebär att eNyckeln inte längre når de mål och syften som applikationen har. Det har också visat sig att användarna främst använder eNyckeln för att lämna uppgifter till officiella statistiken, vilket det finns andra lösningar för.

eNyckeln kommer att användas för insamling av officiell statistik inom byggnadsområdet även år 2011, preliminär insamlingsperiod är mars-juni 2011. Men för år 2012 planeras ett annat digitalt insamlingsverktyg att användas.

Hämta hem data

eNyckelns användare kan vid behov exportera sina data från eNyckeln via .xml-fil. Inom kort kommer det även gå att exportera till en Excel-fil. Export kan ske fram till 31 augusti 2011.

Mer information om export av data eller tekniska frågor: Malin Grahn, Know IT, tel. 021-34 91 90

Övriga frågor: Karin Sahlin; Energimyndigheten, tel. 016-544 21 59 Anna M Johansson, Energimyndigheten tel. 016-544 21 96