Industrier tjänar på energikartläggning

Intresset för att energikartlägga sitt företag är stort. Energimyndighetens mål för första året överträffades snabbt. Störst intresse visar tillverkningsindustrin och där finns också mycket energi att spara.

Stödet för energikartläggning är en check på upp till 30 000 kronor som företagen kan ansöka om hos Energimyndigheten. Det lanserades förra sommaren och målet för 2010 var att nå 150 företag. Resultatet blev 187. Fram till maj 2011 har sammanlagt 280 företag fått stöd för att energikartlägga sin verksamhet.

– Intresset har överträffat våra förväntningar, säger Binella Vannesjö, handläggare på Energimyndigheten.

Företaget ESBE i småländska Reftele är ett av företagen som sökt stödet och i ett reportage i tidningen Energivärlden berättar de vilka resultat kartläggningen har gett. Företaget tillverkar ventiler och ställdon för värme och kyla och har med hjälp av energikartläggningen nu gått igenom sin fabrik. Med 200 anställda och all tillverkning på plats är lokalerna stora och tillbyggda i flera steg.

– Vi hade länge misstänkt att ventilationen var den stora energislukaren hos oss, men vi har inte tagit oss tid att vara så systematiska förrän nu, säger Mikael Landahl, underhållsansvarig på ESBE.

Tidigare har ventilation och kyla stått på dygnet runt, även i kontorslokalerna. Efter kartläggningen används de nu bara när folk är på kontoret och halva drifttiden är därmed sparad. Lysrören som alltid står på ska nu få styrning som släcker ner lampor när det räcker med ljuset som kommer utifrån.

– Bara de förändringar vi redan hunnit göra, minskar energikostnaden med närmare 250 000 kronor varje år, säger Mikael Landahl.

Energikartläggningen visar att ESBE kan minska fabrikens energianvändning med 37 procent och halvera klimatpåverkan, där ett viktigt steg är att gå från olja som uppvärmning till andra värmekällor.

Investeringarna för energibesparingen ligger på 2,7 miljoner kronor men företaget räknar med att spara 800 000 kronor varje år i minskade energikostnader. Kalkylen visar därför ett plus på närmare 7 miljoner för de kommande 10 åren.

Binella Vannesjö på Energimyndigheten märker att energikartläggningen ofta blir startskottet för fler energisatsningar.

– När företagen får upp ögonen för hur lätt det går att minska slentrianslöseriet, vill de fortsätta. De vet att deras konkurrenskraft ökar om energikostnaderna minskar.

Kontakt:

Lara Kruse, projektledare för Energimyndighetens energikartläggningscheckar, telefon 016-544 23 85 eller Fredrick Andersson, enhetschef för Marknadsnära åtgärder, 016-544 23 27.