Norge överlämnar proposition med lagförslag om elcertifikat till Stortinget

Den norska regeringen har i dag överlämnat ett förslag till lag om elcertifikat till Stortinget. Syftet med lagen är att bidra till att öka den förnybara elproduktionen. Lagen ger den nödvändiga rättsliga grunden för en gemensam svensk-norsk elcertifikatmarknad. Inriktningen är att den gemensamma marknaden ska starta den 1 januari 2012.

Enligt det protokoll som energiministrarna skrev under den 8 december 2010 ska det gemensamma målet för utbyggnad av förnybar elproduktion mellan 2012 och 2020 uppgå till 26,4 TWh. Den norska lagen innehåller bestämmelser som innebär att Norge antar ett lika ambitiöst mål som Sverige, det vill säga 13,2 TWh var under denna period.

Läs mer om det norska lagförslaget på den norska regeringens webbplats.

Kontakt:

Gustav Ebenå 016-544 21 23 Martin Johansson 016-544 21 28