Ny föreskrift antagen 14 januari 2011

Föreskriften och de allmänna råden som styr detaljerna i arbetet med energieffektiviseringsstödet har omarbetats under slutet av förra året. Detta medför att vi sedan den 14 januari 2011 har en ny föreskrift (2010:5) som ersätter den gamla (2010:1).

Förändringarna kom efter kloka inspel från er i kommuner och landsting. Den föreslagna föreskriften har remitterats till de kommuner och landsting i Stockholms län som sökt stödet samt statliga myndigheter och andra aktörer som berörs.
De större förändringar som sker är att kommunal- eller landstingsägd kollektivtrafik ska redovisas som antal resor istället för km i den obligatoriska delen i inrapporteringssystemet. Kollektivtrafik som antal km redovisas istället som en frivillig uppgift. Elbilar, som ska redovisas som MWh per år, blir en frivillig uppgift, mot tidigare då det var en obligatorisk uppgift. Övriga förändringar är smärre justeringar som också dem ska förenkla inrapporteringen av strategin.
Genom dessa förändringar hoppas vi att ert arbete med stödet ska underlättas och er inrapportering ska ske på ett smidigt sätt. Samtliga kommuner och landsting som sökt stödet kommer att få den nya föreskriften utskickad till sig.
Ni kan även ladda ner den nya föreskriften i Energimyndighetens webbshop.

Kontakt:

Uthållig kommun