Ny webb lotsar fastighetsägare som energideklarerat

Det ska bli lättare att energieffektivisera sin fastighet. Energimyndigheten och Boverket har gemensamt tagit fram en webbplats, www.energiaktiv.se, som samlar information om hur man kan minska energianvändningen i byggnader.

Syftet med energiaktiv.se är att hjälpa fastighetsägare att göra verklighet av de förbättringar som energideklarationen föreslår. Många småhus, hyreshus, bostadsrättshus, lokaler och specialbyggnader är nu energideklarerade och fastighetsägarna står inför nästa steg som handlar om att genomföra de åtgärder som finns föreslagna i deklarationen.

– Energiaktiv.se samlar kortfattad information som sedan lotsar besökaren vidare, säger Fredric Wigh, förvaltare på Energimyndigheten. Webbplatsen vänder sig framför allt till fastighetsägare av hyresfastigheter, lokaler/specialfastigheter samt småhus. Webbplatsen är uppdelad med information som riktar sig speciellt till de tre målgrupperna.

– Med hjälp av energiaktiv.se kan fastighetsägaren få vägledning i de olika steg man behöver ta för att göra åtgärder som minskar energianvändningen, säger Birgitta Frejd som är informationschef på Boverket.

Att genomföra energieffektiva åtgärder på sin fastighet har positiva effekter för miljön.

– De åtgärder som hittills finns redovisade i energideklarationerna uppgår till cirka 4,5 TWh, vilket motsvarar energianvändningen hos nästan 200 000 medelvillor. Potentialen att spara energi är alltså enorm, säger Fredrick Andersson, enhetschef för Marknadsnära åtgärder på Energimyndigheten.

www.energiaktiv.se har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Kontakt: Fredrick Andersson, enhetschef på Energimyndigheten 016-544 23 27 Birgitta Frejd, informationschef på Boverket 0455-35 30 19