Nya förslag- ekodesign och märkning av värmepannor

Det finns nu nya förslag till ekodesignkrav och energimärkning av gas-olja och elpannor samt värmepumpar.

Förslagen omfattar pannor för vattenburna centralvärmesystem med en effekt upp till 400 kW. Förslagen kommer att diskuteras i kommitté för Ekodesign den 11 april 2011.