Nytt rekordår för vindkraft och det svenska elcertifikatsystemet

En halv miljon svenska villor får el från ny förnybar elproduktion - 18 TWh förnybar el och 350 nya produktionsanläggningar. År 2010 blev ännu ett rekordår för elcertifikatsystemet och den förnybara elproduktionen i Sverige.

Sedan elcertifikatsystemet startade år 2003 har den förnybara elproduktionen ökat med 11,5 TWh. Det motsvarar nästan den mängd el som en halv miljon eluppvärmda villor använder på ett år.

– Det betyder att vi är på god väg att uppfylla systemets mål om en ökning med 25 TWh år 2020 jämfört med år 2002, säger Gustav Ebenå, enhetschef på Energimyndigheten.

År 2010 blev även ett nytt rekordår för vindkraften. Av de 350 nya anläggningarna som registrerades i elcertifikatsystemet var 300 vindkraftverk. Totalt producerades 3,5 TWh el från vindkraft i systemet år 2010. Det största energislaget i elcertifikatsystemet är fortfarande biobränsle, som också ökade och producerade totalt 12,0 TWh. Även vattenkraften ökade och producerade 2,6 TWh.

För år 2010 köpte de kvotpliktiga och lämnade in elcertifikat motsvarande 99,99 procent av sin kvotplikt. Totalt annullerades 17,5 miljoner elcertifikat. Skillnaden mellan efterfrågan på elcertifikat och produktionen av elcertifikat var för år 2010 cirka 0,5 TWh.

– Det ger en liten ökning av överskottet som har varit cirka 5 miljoner elcertifikat de tre senaste åren, säger Martin Johansson, handläggare på Energimyndigheten.

Den totala kvotplikten uppgick till 98 TWh. Den svenska elintensiva och internationellt konkurrensutsatta industrin är undantagna kvotplikt på den el som de använder i tillverkningsprocessen. Detta undantag uppgick till 39,7 – 40,6 TWh.

Kontakt: Gustav Ebenå enhetschef, 016-544 21 23 Martin Johansson handläggare, 016-544 21 28