Pengar till fullskalig demonstrationsanläggning av LignoBoost koncept beviljat

EU-kommissionen har efter statsstödsprövning godkänt LignoBoost-projektet i Mörrum. Det innebär att det ekonomiska stödet på 90 miljoner från Energimyndigheten nu kan betalas ut.

LignoBoost-projektet handlar om en fullskalig demonstrationsanläggning av LignoBoost-konceptet integrerat vid Södra Cell AB:s sulfatmassafabrik i Mörrum.
Tekniken går ut på att framställa biobränslet lignin i en process anpassad till kemiska massabruk och projektet ska också skapa förutsättningar för kommersialisering av konceptet.

I beslutet från Energimyndigheten lyfts ett antal fördelar med tekniken fram:

  • Genom installation av LignoBoost erhålls ett högvärdigt biobränsle i form av lignin samtidigt som sulfatmassafabriken får avsättning för sin överskottsenergi. Det sistnämnda ger ett incitament till ytterligare energieffektiviseringar.
  • Årstidsvariationer i brukets energibalans kan hanteras mer flexibelt genom processen då den ger ett lagringsbart biobränsle.
  • Ligninet som erhålls är ett högvärdigt biobränsle som kan ersätta fossila bränslen såsom kol och olja, vilket innebär en omfattande reduktion av fossila CO2-utsläpp.

LignoBoost är är det tredje projektet inom Energimyndighetens utlysning om andra generationens biodrivmedel och annan energiteknik under slutet av 2008 och början av 2009, som nu får möjlighet att sätta igång.

Volvo Personvagnars utveckling av ett elfordon, C30 BEV, är det första projektet som kommit igång. EU-kommissionen godkände nyligen också projektet GoBiGas i Göteborg där förnybar metan ska utvinnas ur biobränsle och spill från skogsbruket. De projekt som fortfarande genomgår en statsstödsprövning är:

  • Chemrec AB:s projekt om utvinning av biodrivmedel ur svartlut
  • Seabased Industry AB:s projekt för demonstration av en fullskalig vågkraftsanläggning i drift

Kontakt:

Anette Rothberg 016-544 23 16