Pris för att kunna se vind

Ett vindföretag fanns med bland vinnarna när vårens FoU-tävling Vinn Nu avgjordes på måndagen. WindVector AB som har en produkt för analys av vind innan den nått vindkraftverket, vann priset om 300 000 vardera tillsammans med fyra andra forskningsföretag.

– Bolagets produkt bedöms ligga i framkant för att skapa ett miljötåligt, tillförlitligt och kostnadseffektivt system, säger Energimyndighetens affärsutvecklare Joachim Jämttjärn som bedömt de ansökningar som har energirelevans, och fortsätter: – Intressant också att bolaget visar upp en mycket hög nivå inom teknikområdet samt att det även finns god kunskap om affärsverksamhet.

Basen för WindVectors produkt är ett rekonfigurerbart LIDAR-system baserat på ögonsäker laserteknik i ett ruggat och väderbeständigt utförande. Produkten realiserar resultat som framkommit under flera år av bland annat svensk försvarsforskning, främst inom området laserbaserad vindmätning.

Tillämpningsområdet är för optimering av vindkraftprestanda, men tekniken kan tillämpas där det är av vikt att veta hur vinden rör sig i stora luftvolymer och där det behövs miljötålig mätutrustning. Exempel på detta kan vara fjärranalys av vindförhållanden på flygplatser. För vindkraftverk mäts idag vindstyrka och vindriktning nästan uteslutande efter det att vinden träffat rotorbladen, och det är inte heller säkerställt på vilket avstånd, riktning och med vilken noggrannhet man behöver mäta vind för att tillhandahålla de parametrar som krävs för att minska slitaget och öka prestandan hos vindkraftverk.

– För Sverige och andra länder där utbyggnaden mer och mer inriktas mot komplex terräng blir det ur konkurrenssynpunkt, lönsamhetssynpunkt och miljösynpunkt mycket intressant med denna typ av lösning, säger Lars Alfrost på Energimyndighetens vindenhet.

Om WindVector AB:

WindVector AB bildades i september 2010 i syfte att tillhandahålla produkter för optimering av vindkraftsprestanda och har sin verksamhet i Göteborg samt Vadstena. Grundarna och ägarna representerar en bred kunskap om affärsverksamhet samt djupgående kompetens i områden som laser- och optik, signal- och bildbehandling, design och produktion av lasersystem.

Om Vinn Nu:

Vinn Nu ska underlätta för nystartade FoU-baserade företag att förbereda och tydliggöra tidiga, kommersiellt intressanta utvecklingsprojekt. På så sätt kan de utvecklas, finna en efterföljande finansiering och på sikt bli framgångsrika svenska företag. En finansieringsomgång hålls på våren och en på hösten. Företagen finansieras med 300 000 kronor vardera. Bakom satsningen står VINNOVA och Energimyndigheten.

Kontakt: Joachim Jämttjärn, Energimyndighetens affärsutvecklingsenhet, telefon 016-544 21 62 Lars Alfrost, Energimyndighetens vindenhet, telefon 016-544 20 34