Så kan hotell och restauranger minska elräkningen med 20 procent

Om glödlampor, konventionella lysrör och ventilationsaggregat skulle bytas ut mot energieffektiva produkter, kan hotell och restauranger spara 190 gigawattimmar el varje år. Det motsvarar en femtedel av elanvändningen inom hotell- och restaurangsektorn.

Restauranger är en lokaltyp med hög elanvändning - den är lika hög nu som år 1990. Ändå har el till köksutrustning minskat i och med att exempelvis kyl, frys och diskmaskiner har blivit eleffektivare. Köksutrustning inklusive diskmaskiner och kökskyla står för hälften av den totala elanvändningen. Att totalanvändningen inte minskat beror på att i hotell och i restauranger är belysningen tänd 70 procent fler timmar än år 1990.

Även i hotell är köksutrustning tillsammans med fläktar och belysning de dominerande användarna av el, närmare 60 procent av totala elanvändningen.

– De största elanvändarna, ventilation och belysning, är även de som kan minska sin användning mest, säger Helen Magnusson, projektledare vid Energimyndigheten, och fortsätter:

– Om alla glödlampor, konventionella lysrör och ventilationsaggregat skulle bytas ut skulle elanvändningen kunna minska med 20 procent eller 190 GWh under ett år. Det motsvarar el till 7 600 eluppvärmda villor.

I samlingslokaler är belysningen tänd nästan 25 procent längre tid än 1990. Samlingslokaler, som är den kategori inom Energimyndighetens projekt STIL2 som har lägst elanvändning är en grupp där användningen varierar kraftigt. Där ingår såväl kyrkor och bibliotek som museum och konferenscentrum.

Om energiinventeringarna:

Energiinventeringarna är gjorda inom Energimyndighetens projekt STIL2. Projektet undersöker energianvändningen i olika typer av lokaler, med speciellt fokus på elanvändningen. Från 2005 och framåt har bland annat kontor, skolor och förskolor, vårdlokaler, handelslokaler, samt nu hotell, restaurang och samlingslokaler undersökts. Lokalerna är statistiskt utvalda och sekretesskyddade i undersökningen.