Schabloner för redovisning av energistatistik

Många frågor just nu handlar om hur energistatistik från fastigheter ska redovisas, beroende på om kommunen har rådigheten över el och/eller uppvärmning eller inte samt om det finns någon schablon för detta och i så fall vilken.

Mot bakgrund av detta kommer inrapporteringssystemet kompletteras med möjligheten att redovisa antal MWh/kvadratmeter hushållsel för bostäder, som hyresgästerna står för, med hjälp av schabloner. En allmänt vedertagen schablon som används i sammanhanget är 40 kWh/kvadratmeter. I de fall där man redan har en schablon som används är det självklart fritt fram att använda den. Fastigheter (både bostäder och lokaler) där kommunen är ägare men varken står för värme eller el ska inte inkluderas i inrapporteringen.

Kontakt:

Uthållig kommun