Söker du pengar till energiforskning?

Inför årets utlysningar inom EUs ramprogram för forskning, FP7, anordnar Vinnova en informationsturné. Informationsturnén vänder sig specifikt till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte bekantat dig med FP7.

Informationsturnén är ett samarrangemang mellan VINNOVA och universitetens forskningskontor och besöker följande universitet och orter:

  • Uppsala, 5 april
  • Lunds universitet, 7 april
  • Karlstads universitet, 11 april
  • Göteborgs universitet, 14 april
  • Umeå universitet, 27 april
  • Karolinska Institutet, 28 april

För mer information: www.vinnova.se/informationsturne2011