Statistik för flerbostadshus år 2009 – Fjärrvärme fortsatt vanligast uppvärmningssätt

Den genomsnittliga energianvändningen per kvadratmeter i flerbostadshus var något högre under år 2009 än under 2008. Fjärrvärme är fortsatt det klart dominerande uppvärmningssättet och användes för att värma upp 84 procent av den totala uppvärmda arean. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

– År 2009 var kallare än 2008. Det kan förklara en något högre energianvändning. Den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten har dock minskat under den senaste femårsperioden, vilket troligen beror på att byggnaderna blir mer energieffektiva, säger Linn Stengård på Energimyndigheten.

Den genomsnittliga energianvändningen per kvadratmeter för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppgick år 2009 till 148 kWh. Totalt användes 25,6 TWh för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus år 2009. Elanvändningen uppgick till 1,3 TWh.

Användningen av olja för uppvärmning och varmvatten fortsätter att minska. År 2009 användes 41 000 m3 olja för uppvärmning i flerbostadshus, jämfört med 51 000 m3 året innan.

Värmepumparna har ökat i antal under den senaste femårsperioden och uppgår enligt statistiken till 22 900 stycken. Berg-, jord- och sjövärmepumpar är vanligast.

Renovera energismart på Energiutblick

På Energimyndighetens konferens Energiutblick presenteras mycket matnyttig information kring flerbostadshus och energieffektivisering. Bland annat finns utställningen Renovera energismart på plats. Konferensen går 15-17 mars på Svenska mässan i Göteborg.

Om statistiken:

Sammanlagt redovisas 173 miljoner m² uppvärmd area i flerbostadshus. Statistiken baseras på en urvalsundersökning till flerbostadshusägare som lämnar uppgifter om 7000 byggnader. Resultaten är uppräknade till riksnivå för flerbostadshus. Statistiken är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Kontakt:

Linn Stengård 016-544 20 27