Strategi och nuläge utgör första rapporteringen

Första rapporteringen för de kommuner som sökte stödet 2010 utgör kommunens/landstingets energieffektiviseringsstrategi inklusive nuläge för 2009.

De kvantitativa parametrar som tas fram i nulägesanalysen ska alltså redovisas i Energimyndighetens elektroniska formulär och finnas med i er strategi (som minst i form av en bilaga till strategin).

Aktuella parametrar anges i Föreskrifter och allmänna råd (2010:5).