Svensk exportsatsning i Abu Dhabi

Energimyndigheten och 26 företag deltar i den internationella energimässan World Future Energy Summit (WFES) i Abu Dhabi som börjar idag. Kronprinsessan Victoria är inbjuden att tala vid konferensen och inviger också den svenska paviljongen på utställningen.

Inkomster från oljeexport används i Abu Dhabi för att bygga en hållbar framtid med förnybar energi. Stadsdelen Masdar byggs för att fungera utan bilar och med enbart förnybar energi, och i Abu Dhabi ligger också huvudkontoret för IRENA, den internationella organisationen för förnybar energi.

World Future Energy Summit denna vecka är en global mötesplats där företrädare för ny energiteknik och förnybar energi visar upp sina bidrag till utvecklingen. Energimyndigheten, Exportrådet och Svenska ambassaden i Abu Dhabi samarbetar kring det svenska deltagandet. Statsekreteraren vid Näringsdepartementet, Daniel Johansson, representerar regeringen och kommer att hålla ett anförande under den första dagen.

De 26 företagen i den svenska delegationen representerar tekniker där Sverige ligger långt framme och kan bidra till en global hållbar utveckling. Det gäller avfallshantering, solkraftvärme, växthus, luftrening, ventilation, smarta elnät och minikraftverk.

- Det svenska bidraget "Sustainability by Sweden" visar hur olika system i en stad kan kombineras för att ge mervärden. Särskilt visas hur vi utnyttjar avfall för produktion av el, värme, kyla och fordonsbränslen, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger som leder företagsdelegationen.

Kronprinsessan Victoria ska under veckan inviga den långsiktiga verksamheten i House of Sweden i Masdar City. Det ska bli en bas och mötesplats för svenska företag som vill vara verksamma i eller exportera till regionen.

- Kronprinsessan har redan visat sitt intresse för klimat- och energifrågor i många sammanhang. Vi uppskattar att hon väljer att medverka på mässan i Abu Dhabi, då det ger ytterligare tyngd åt den svenska delegationen och öppnar upp nya dörrar för svenska företag, säger projektledare Jennie Cato på Energimyndigheten.