Tekniskt underhåll på vår webbplats

Fredag 5 februari kommer tekniskt underhåll att genomföras på vår webbplats vilket kan medföra störningar för våra besökare.

Klockan 19:00 påbörjas arbetet och webbplatsen kommer inte att vara tillgänglig under tiden arbete pågår. Eventuellt kan störningarna kvarstå till lördag.

Vi beklagar om detta kommer att medföra problem för våra användare.

Kontakt:

Webbredaktionen 016 - 544 20 00