Volvo utvecklar svänghjulsteknik för bromsenergiåtervinning

Energimyndigheten har beslutat att tilldela Volvo Personvagnar AB 6,57 miljoner kronor för att tillsammans med Volvo Powertrain AB och SKF utveckla svänghjulsteknik för bromsenergiåtervinning.

Målet med projektet är att utveckla ett komplett system för kinetisk energiåtervinning anpassat för Volvos framtida bilmodeller. Systemet kommer att göra det möjligt att minska bränsleförbrukningen med 15-20 procent för en normalbil.

– Projektet är väldigt intressant eftersom svänghjulssystem ger stor kilowatteffekt per kilo, men de har dessutom potential att bli avsevärt billigare än andra hybridlösningar, vilket gör det intressant för stora volymer personbilar eller tunga fordon, säger Kristina Difs vid Energimyndigheten.

Inom projektet kommer teknik och tillverkningsprocesser av vissa delsystem utvecklas, bland annat avancerade lager, svänghjulsteknik, materialteknik och avancerad momentöverföring. Projektet kommer även att ge kunskap om möjligheter att använda denna teknik i andra industriella tillämpningar. Det förväntade resultatet, ett komplett system för kinetisk energiåtervinning, undersöks som en möjlighet för implementation i Volvos nästa generations drivlinor. Projektets leveranser ska säkerställa teknologi som kan användas till att förbättra systemlösningar till framtida plug-in hybrider. Ambitionen är även att stimulera en leverantörskedja med i huvudsak svenska tillverkare som samverkar kring en systemleverantör.

Projektet är ett av de som beviljats stöd inom FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet, Energi & Miljö och Hållbar produktionsteknik. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.

Om FFI

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel. Under 2009-2010 finansierades över 250 projekt. Läs mer om programmet.

 2011-05-26

Kontakt: Kristina Difs 016-544 22 95, Peter Kasche 016-544 20 91