1,9 miljoner till Soottechs energieffektiva ångsotningsteknik

Energimyndigheten har beslutat att stödja företaget Soottech med 1,9 miljoner i form av ett villkorslån.

Lånet ska användas till att utveckla Soottechs patenterade ångsotningsteknik för olika kundanpassade lösningar, samt ta fram affärsmodeller för huvudmarknaderna massaindustrins sodapannor och värmebranschens kraftpannor.

– Ökande energipriser och ökad efterfrågan på energi ställer allt högre krav på en effektiv energiomvandling. Soottechs teknik ligger helt rätt i tiden och ger möjlighet till en betydande effektivisering av sotning av befintliga pannor och alternativt kan svårare bränslen användas genom förbättrad sotning av pannorna säger Erik Hedar, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Företagets VD Erik Dahlen, som också är uppfinnaren, har ett omfattande kontaktnät inom massaindustrin. Soottech är knutna till Chalmers innovation och har varit verksamt där sedan 2007.

– Kraftindustrin har redan visat mycket stort intresse för teknologin. Energimyndighetens satsning gör att vi kan möta kundernas efterfrågan redan under 2012, säger Soottechs VD Erik Dahlén.

Kraftpannornas innanmäte rengörs 2-3 gånger per dag med högtrycksånga. Rengöringen, som förbrukar stora mängder energi i form av ånga, orsakar stort slitage på anläggningen och ger produktionsstörningar. Vid rengöringen används sotblåsare som förs in i kraftpannan. 90 procent av reningseffekten får man när sotblåsarna går in i pannan. När de går tillbaka får man endast 10 procent, men det går åt lika mycket ånga i båda riktningarna. Soottechs patenterade teknik går ut på att stänga av ångtillförseln på vägen tillbaka och man får då självklart betydande ångbesparing och energibesparing.

Kontakt:

Erik Hedar 016-544 22 38, 070-532 34 35