Akustisk vätskeanalys spar energi i industrin

Ny teknik minskar risken för produktionsstopp och ger bättre energieffektivitet i processindustrin. Energimyndigheten stödjer kommersialisering av innovativ teknik för analys av processvätskor med 1 990 000 kronor.

Processindustrin har stort behov av att effektivisera sina processer och sin energianvändning. Med Acosense AB:s teknik som installeras på utsidan av processrören kan man lyssna sig till olika processvätskors egenskaper i realtid.

– Tekniken är mycket intressant då den underlättar styrning och optimering av processer vilket i sin tur möjliggör ökat produktionsutbyte, minskad analyskostnad och energieffektivisering säger Viveca Johansson, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Acosense AB utvecklar och kommersialiserar produkter baserade på aktiv akustisk spektroskopi. Till exempel kan energiutbytet för pappersmassabruken förbättras vid omvandling av energi ur svartlut. Svartlut är en biprodukt som bränns i en sodapanna för att producera förnybar el och återanvändbara kemikalier. Med Acosense AB:s teknik får man en kontinuerlig realtidsinformation om svarlutens torrhalt vilket i sin tur gör det möjligt att optimera processen och därigenom kunna producera upp till 2,5 procent mer förnybar el ur samma mängd råvara. Dessutom blir det en effektivare process och ett ökat utbyte av återanvändningsbara kemikalier.

Tekniken har en tydlig energirelevans då den möjliggör stora energieffektiviseringar inom processindustrin. Energimyndigheten har därför beslutat att stödja Acosense AB med ett tillväxtlån. Bolaget har redan påbörjat försäljningen och lånet kommer att användas till öka expansionstakten.

Acosense AB grundades 2009 efter att ha drivits som ett projekt på Chalmers Entreprenörskola AB. VD är Linnéa Lindau som har lång erfarenhet som affärscoach, på Chalmers Innovation, till teknikbaserade start-ups.

Kontakt:

Viveca Johansson, affärsutvecklare 016-544 22 39