Annullering av 16,5 miljoner elcertifikat

Den 2 april annullerades 16 524 816 elcertifikat för 2011 års kvotplikt inom elcertifikatsystemet. 33 494 elcertifikat har registrerats som låsta.

Utifrån de deklarationer som kommit in till Energimyndigheten framgår att elcertifikatsystemets kvotplikt för år 2011 uppgick till 16 555 210 elcertifikat. Av dessa annullerades 16 524 816 elcertifikat (99,82 %).

Energimyndigheten har för 6 företag beslutat om annullering av fler elcertifikat än de uppgett i sin deklaration. Det överskjutande antalet elcertifikat har registreras som låsta på företagens certifikatkonton, i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras. De som inte har annullerat elcertifikat ska betala en kvotpliktsavgift på 309,68 kr (206,45 kr x 1,5) per elcertifikat som inte har annullerats. Det motsvarar 150 procent av det genomsnittliga priset på elcertifikat under perioden 1 april 2011 till och med 31 mars 2012. I det genomsnittliga priset ingår även de överlåtelser som har skett på den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge sedan den 1 januari 2012.

Ytterligare information och analys av annulleringen kommer att lämnas måndagen den 16 april.

Om kvotplikt

Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive använt under föregående år. Den 1 april annulleras elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.

Kontakt:

Jenny Hedström, 016-544 22 36 Gustav Ebenå, 016-544 21 23