Bergvärme har blivit effektivare och bullrar mindre

Ett normalstort hus med golvvärme kan spara upp till 80 procent av husets uppvärmningsbehov med rätt bergvärmepump. Energimyndighetens test visar att bergvärmepumparna utvecklats och blivit mer effektiva på senare år.

Energimyndigheten har testat åtta bergvärmepumpar. Stor besparing ger bergvärmen i ett hus med högt energibehov (34 300 kilowattimmar i uppvärmning per år) och golvvärme. De effektivaste bergvärmepumparna har där en årsvärmefaktor på nästan 5, vilket innebär att husägare för varje tillförd kilowattimme el till värmepumpen, får ut fem kilowattimmar värme. Fem av värmepumparna har mellan 4 och nästan 5 i årsvärmefaktor, (SCOP).

– För hus med högt energibehov betyder det en stor besparing och att investeringen återbetalas på kort tid. säger Anders Odell, projektledare på Energimyndighetens Testlab som även ledde testet 2006.

Testerna visar också vikten av att dimensionera värmepumpen efter husets verkliga effektbehov.

– En för stor värmepump minskar årsvärmefaktorn och ökar kostnaden för värmepumpen, säger Anders Odell.

Sedan förra testet har bullret minskat betydligt. För flera bergvärmepumpar har det halverats. En annan positiv utveckling är att värmeförlusterna för att producera varmvatten har minskat och för flera produkter halverats, eftersom varmvattenberedarna är väl isolerade. Men det skiljer stort mellan olika modeller. Vissa bergvärmepumpar har fyra gånger så stora värmeförluster som andra.

– Snart får varmvattenberedare ekodesignkrav som gör att de med stora värmeförluster helt enkelt inte får säljas. Energimärkningen gör det också lättare för köparen att välja den produkt som är mest energieffektiv, säger Anita Aspegren, avdelningschef för främjande på Energimyndigheten.