Det energismarta boendet 2020

Om åtta år måste alla nya byggnader vara näranollenergibyggnader. Idag är var fjärde svensk bostad en del av miljonprogrammet och när de byggdes stod inte energi- och klimatfrågor högst på dagordningen. Energimyndighetens konferens Energiutblick tar en titt på de stora utmaningar som våra bostäder står inför.

På arenan Effektiv energianvändning samlas en rad aktuella frågeställningar som rör planering av hållbara städer, byggandet av energieffektiva bostäder och med vilken sorts lampor vi har tänkt lysa upp framtiden.

− Det finns höga krav och förväntningar kring näranollenergibyggnader, och när dessutom stora delar av miljonprogrammet ska renoveras är det viktigt att tänka långsiktigt och integrera energi- och miljöaspekter, säger Anita Aspegren, avdelningschef vid Energimyndigheten.

Under föredraget Hållbara Järva – förnyelse av ett miljonprogramsområde tittar vi närmare på Järva, som har som mål att bli en nationell och internationell förebild för hållbar upprustning av miljonprogramområden.

Bland talarna finns bland andra professor Jan Ejhed från KTH, Anette Persson från Näringsdepartementet och Energimyndighetens belysningsexpert Peter Bennich.

Konferensen är den 13−15 mars på Svenska mässan i Göteborg.

Några punkter ur programmet

  • Blir människan smartare med effektiv belysning?
    Forskning visar att ljusets inverkan på människans välbefinnande är komplext. Thorbjörn Laike från Lunds universitet är docent i miljöpsykologi och tänkte försöka sprida lite ljus i den här frågan.
  • Lågenergihus i kalla Norden – hur går det till?
    Byggnader med mycket låg energianvändning i kallt klimat kräver både noggrann utformning och helhetssyn. Åke Blomberg från Lunds tekniska högskola förklarar hur det går till.

Om Energiutblick 2012

Energiutblick är Energimyndighetens nationella konferens med både nordiska perspektiv och globala utblickar. Energiutblick arrangeras den 13-15 mars 2012 på Svenska Mässan i Göteborg.