ELDRIVET – ett projekt för att förbättra elektriska drivlinor i fordon

Energimyndigheten har beslutat att tilldela projektet ELDRIVET 17,9 miljoner kronor för att utveckla den svenska fordonsindustrins kompetens inom elektrisk framdrivning.

Projektet syftar till att stärka svensk fordonsindustri för såväl tillverkare av kompletta fordon som leverantörer av delsystem, komponenter och tjänster.

– Införandet av elektriska drivsystem ökar energieffektiviteten för fordon och projektet bidrar därför till regeringens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030, säger Kristina Difs vid Energimyndigheten.

Målet med projektet är kompetensuppbyggnad och kunskapsutbyte inom teknikområdet elektriska drivsystem i vägfordon. Projektet siktar på att förbättra prestanda och livslängd för elektriska drivlinor i fordonsmiljö. Detta sker genom en utveckling av kylmetoder för kraftelektronik och elmotor, utveckling av testmetoder för prestanda och livslängd samt analys av alternativa krafthalvledare i elektriska drivlinor i fordon.

– Elektriska drivsystem är ett teknikområde som är centralt för att föra svensk fordonsindustri framåt inom området, säger projektledaren Johan Hellsing, AB Volvo.

Projektet ELDRIVET genomförs gemensamt av både små, medelstora och stora företag inom den svenska fordonsindustrin samt universitet. Deltagande är AB Volvo, Volvo Personvagnar, Scania, Semcon, Kollmorgen, Kongsberg Automotive, BEVI, BAE Systems Hägglunds och Innovatum. Deltagande universitet samt Lunds tekniska högskola.

Projektet är ett av de som nu beviljats stöd inom FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet, Energi & Miljö och Hållbar produktionsteknik. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.

På Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick den 13-15 mars kommer flera föredrag att handla om vad som händer inom elektrifiering av fordon och vägar. Läs mer i programmet som du hittar på www.energiutblick.se.

För mer information: Kristina Difs, Energimyndigheten, telefon 016-544 22 95 Peter Kasche, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 91